Home


Nico Pauly: Manuele Neurotherapie en Toegepaste Kinesiologie


Therapie en Coaching in acute en chronische pijn


Lid van I.A.S.P (International Association for the Study of Pain)


Pijn is een complex mechanisme waarbij het zenuwstelsel een centrale rol speelt.

Naast de medische interventie bestaan er talrijke andere erkende behandelwijzen zoals kinesitherapie, osteopathie, manuele therapie en andere...

De behandeling in mijn praktijk steunt op 3 pijlers.

 

1. De therapeutische interventie met Manuele Neurotherapie. Deze steunt op de verwerking van pijnsignalen in het zenuwstelsel. Alle manuele technieken op het

    lichaam zijn er op gericht om oorzakelijke en symptomatische pijn-impulsen in het zenuwstelsel te behandelen.


2. Toegepaste kinesiologie. Deze bestaat uit een reeks spiertesten die een snel inzicht geven in de het functioneren van zowel het bewegingsstelsel als het orgaan- en

     hormoonstelsel. Daardoor krijgt de therapeut een snel inzicht om een doelgerichte behandeling uit te voeren. De spiertesten worden ook gebruikt om de 
     correcte en meest efficiënte voedingssupllementen te gebruiken. Daardoor worden het nutteloos overgebruik van supplementen vermeden. 

 

3. De begeleiding van de patiënt met adviezen om de pijn af te bouwen,  te beheersen en te streven naar een functioneel herstel. Deze adviezen gaan over een breed

    spectrum van het verklaren van de pijn over aangepaste beweging, oefentherapie, graduele opbouw van belasting, voedingsadviezen en voedingssupplementen.

 

Vooral bij chronische pijnen is die derde pijler zeer belangrijk. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat in langdurige, complexe pijnen de actieve inbreng van de patiënt  belangrijker is dan de therapeutische interventie.

 

Als lid van de I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain) en door voortdurende studie van de pijnfysiologie heb ik als manueel neurotherapeut-kinesitherapeut een rijke ervaring opgedaan in het behandelen en coachen van chronisch complexe pijnen. Deze kennis en ervaring draag ik ook al 30 jaar uit als docent aan collega's therapeuten in het kader van voortgezette, naschoolse opleidingen.

 

Behandelingen en adviezen vallen onder de normale conventie van de kinesitherapie en worden terugbetaald door de ziekenfondsen op voorleggen van een kinesitherapie-voorschrift van een arts. Behandelingen zonder voorschrift zijn ook mogelijk maar worden niet terugbetaald.

 

Ik nodig je uit om je op deze site goed te informeren over de behandelwijze en het begrijpen van de pijn. Als je jezelf dan kan terugvinden in dit concept kan je mij altijd contacteren voor een behandeling of advies.

 

 

Telefoon:+32 (0)475/80.47.90

E-mail:     nico@pijncoach.be


Praktijkadressen:

- De Terlinestraat 10, 8600 Keiem-Diksmuide

- Kinepraktijk De Waterkant:

Pieter Deswartelaan 33A/003, 8620 Nieuwpoort-Stad

Elisalaan 24, 8620 Nieuwpoort-Bad

International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology


Onze vereniging voor verpreiding, opleiding en ondersteuning van therapeuten.


Klik op het logo om onze site te bezoeken.


Do you need an urgent assistance?