Mijn Diensten


Nico Pauly: Manuele Neurotherapie en Toegepaste Kinesiologie


Therapie en Coaching in acute en chronische pijn


Lid van I.A.S.P (International Association for the Study of Pain)


Gedurende mijn meer dan 45 jarige praktijkervaring heb ik mij steeds meer en meer toegelegd op het begeleiden en behandelen van mensen met chronisch aanhoudende klachten zoals:

- aanhoudende gewrichts- en bewegingsklachten,

- chronische vermoeidheid,

- slaap- en concentratiestoornissen, stemmingswisselingen,

- functionele spijsverteringsklachten en zo verder.

In de meeste aandoeningen vinden we een nauwe relatie tussen deze klachten.

Een goede gezondheid steunt vooral op een correcte samenwerking tussen zenuw-, hormoon- en immuunstelsel.  Storingen in deze samenwerking leiden dan tot de diverse opgesomde klachten en hun onderling verband
Na mijn studies in de kinesitherapie heb ik mij, via talrijke naschoolse opleidingen, steeds meer en meer verdiept in die interlink tussen zenuw-, hormoon- en immuunstelsel als basis voor het ontstaan van chronische pijn.

In mijn praktijk kan je dus terecht als je je herkent in dit patroon van pijn en klachten.


Voor klassieke revalidatie of andere specialisaties zoals manuele therapie, fasciatherapie en lymfedrainage verwijs ik graag door naar de opvolgers in mijn vroegere Kinépraktijk De Waterkant van mijn collega's Sandy Walgraeve en Stéphane Platteau . Zelf werk ik daar ook nog een bepaald aantal uren mee. 

 

Mijn praktijk steunt op 3 pijlers.


1. Manuele Neurotherapie.


Voor de behandeling gaat de Manueel Neurotherapeut(e) altijd uit van alle componenten die bijdragen aan de pijn of algmeen discomfort. Hij/zij houdt dus steeds voor ogen hoe bewegingstelsel, organen en hormonen met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden en hoe zich dat vertaald in het zenuwstelsel. 
De gebruikte technieken richten zich op alle onderdelen van de pijn om aldus de storingen in de communicatie tussen de diverse stelsels te herstellen.

  1. Anamnese en testing. Een grondige bevraging naar symptomen en tekens wordt gecombineerd met een aantal testen voor het perifere en centrale zenuwstelsel.
  2. Manuele technieken op het lichaam. Dit kunnen zijn: massages over perifere zenuwen, mobilisaties van gewrichten en perifere zenuwbanen, mobilisaties van het orgaanstelsel en technieken aan hoofd en schedel om overactiviteit in de hersenen te dempen.
  3. Zenuwreflexpunten op de voet en voetreflexologie. Op de voet kunnen punten aangedrukt worden die een heel preciese invloed hebben op alle onderdelen van het zenuwstelsel. Deze kunen aangevuld worden met voetreflexologie. Hierbij worden zones op de voet bewerkt die in relatie staan tot vooral organen en hormoonklieren. 
    Een uitstekend middel om functies van organen en hormonen te stimuleren. 

Voor verdere uitleg klik hier.


2. Toegepaste Kinesiologie.


Dit is een uitgekiende testmethode om disfuncties op te sporen in bewegingsstelsel, organen, immuun- , hormoon- en zenuwstelsel. Het weerstandsvermogen van diverse spieren wordt getest. De weerstandskracht van een spier geeft een indicatie over de functies van een bepaald onderdeel in een bepaald stelsel. 
Ik gebruik kinesiologie vooral om op een snelle manier inzicht te krijgen in de relatie tussen de pijnklachten en de disfuncties in organen, bewegingsstelsel, hormoonklieren, immuniteit en hersenen. 
De behandeling wordt dus meer gerichter en de spiertesten kunnen gebruikt worden als controlemiddel om na te gaan of de ingestelde behandeltechnieken wel degelijk effect hebben. 
Bovendien kan ik heel precies uitmeten welke voedingssupplementen het meest efficiënt zullen werken. Daardoor wordt een overvloedig en duur gebruik van reeksen, dikwijls nutteloze, supplementen vermeden. 

Voor meer uitleg: klik hier.


3. De begeleiding van de patiënt.


Hierbij behoort het uitleggen van de symptomen en hun verbanden, adviezen om de pijn of algemeen discomfort af te bouwen,  te beheersen en te streven naar een functioneel herstel.
Naargelang de aard van de klachten en de noodzaak gaan die adviezen over:
- beweging en oefentherapie,
- geleidelijke opbouw van belasting,
- voeding,
- voedingssupplementen en andere...


Als lid van de I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain) en door voortdurende studie van de pijnfysiologie heb ik als manueel neurotherapeut-kinesitherapeut een rijke ervaring opgedaan in het behandelen en coachen van chronisch complexe pijnen. Deze kennis en ervaring draag ik ook al 30 jaar uit als docent aan collega's therapeuten in het kader van voortgezette, naschoolse opleidingen.

 

Behandelingen en adviezen vallen onder de normale conventie van de kinesitherapie en worden terugbetaald door de ziekenfondsen op voorleggen van een kinesitherapie-voorschrift van een arts. Behandelingen zonder voorschrift zijn ook mogelijk maar worden niet terugbetaald.

 

Ik nodig je uit om je op deze site goed te informeren over de behandelwijze en het begrijpen van de pijn. Als je jezelf dan kan terugvinden in dit concept kan je mij altijd contacteren voor een behandeling of advies.

 

 

Telefoon:+32 (0)475/80.47.90

E-mail:     nico@pijncoach.be


Praktijkadres:

- De Terlinestraat 10, 8600 Keiem-Diksmuide


International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology


Onze vereniging voor verpreiding, opleiding en ondersteuning van therapeuten.


Klik op het logo om onze site te bezoeken.


Do you need an urgent assistance?