Mijn Diensten


Nico Pauly: Manuele Neurotherapie en Toegepaste Kinesiologie


Therapie en Coaching in acute en chronische pijn


Lid van I.A.S.P (International Association for the Study of Pain)


Pijn en/of algemeen discomfort, is een complex mechanisme waarbij het zenuwstelsel een centrale rol speelt.

Naast de medische interventies bestaan er talrijke andere erkende behandelwijzen zoals kinesitherapie, osteopathie, manuele therapie en andere...

De behandeling in mijn praktijk steunt op 3 pijlers.

 

1. Manuele Neurotherapie.


Voor de behandeling gaat de Manueel Neurotherapeut(e) altijd uit van alle componenten die bijdragen aan de pijn of algmeen discomfort. Hij/zij houdt dus steeds voor ogen  hoe bewegings-, orgaan-  en hormoonstelsel met elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden en hoe zich dat vertaald in het zenuwstelsel. 
De gebruikte technieken richten zich op alle onderdelen van de pijn om aldus de storingen in de communicatie tussen de diverse stelsels te herstellen.

  1. Anamnese en testing. Een grondige bevraging naar symptomen en tekens wordt gecombineerd met een aantal testen voor het perifere en centrale zenuwstelsel.
  2. Manuele technieken op het lichaam. Dit kunnen zijn: massages over perifere zenuwen, mobilisaties van gewrichten en perifere zenuwbanen, mobilisaties van het orgaanstelsel en technieken aan hoofd en schedel om overactiviteit in de hersenen te dempen.
  3. Zenuwreflepunten op de voet en voetreflexologie. Op de voet kunnen punten aangedrukt worden die een heel preciese invloed hebben op alle onderdelen van het zenuwstelsel. Deze kunen aangevuld worden met voetreflexologie. Hierbij worden zones op de voet bewerkt die in relatie staan tot vooral organen en hormoonklieren. 
    Een uitstekend middel om functies van organen en hormonen te stimuleren. 


2. Toegepaste Kinesiologie.


Dit is een uitgekiende testmethode om disfuncties op te sporen in bewegingsstelsel, orgaan- en hormoonstelsel en hersenen. Het weerstandsvermogen van diverse spieren wordt getest. De weerstandskracht van een spier geeft een indicatie over de functies van een bepaald orgaan of hormoonklier of een onderdeel van de hersenen. 
Ik gebruik kinesiologie vooral om op een snelle manier inzicht te krijgen in de relatie tussen de pijnklachten en de disfuncties in organen, hormoonklieren, immunitiet en hersenen. 
De behandeling wordt dus meer gerichter en de spiertesten kunnen gebruikt worden als controlemiddel om na te gaan of de ingestelde behandeltechnieken wel degelijk effect hebben. 
Bovendien kan ik heel precies uitmeten welke voedingssupplementen het meest efficiënt zullen werken. Daardoor wordt een overvloeding en duur gebruik van reeksen, dikwijls nutteloze, supplementen vermeden. 


3. De begeleiding van de patiënt.


Hierbij behoort het uitleggen van de symptomen en hun verbanden, adviezen om de pijn of algemeen discomfort af te bouwen,  te beheersen en te streven naar een functioneel herstel.
Naargelang de aard van de klachten en de noodzaak gaan die adviezen over:
- beweging en oefentherapie,
- geleidelijke opbouw van belasting,
- voeding,
- voedingssupplementen en andere...


Als lid van de I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain) en door voortdurende studie van de pijnfysiologie heb ik als manueel neurotherapeut-kinesitherapeut een rijke ervaring opgedaan in het behandelen en coachen van chronisch complexe pijnen. Deze kennis en ervaring draag ik ook al 30 jaar uit als docent aan collega's therapeuten in het kader van voortgezette, naschoolse opleidingen.

 

Behandelingen en adviezen vallen onder de normale conventie van de kinesitherapie en worden terugbetaald door de ziekenfondsen op voorleggen van een kinesitherapie-voorschrift van een arts. Behandelingen zonder voorschrift zijn ook mogelijk maar worden niet terugbetaald.

 

Ik nodig je uit om je op deze site goed te informeren over de behandelwijze en het begrijpen van de pijn. Als je jezelf dan kan terugvinden in dit concept kan je mij altijd contacteren voor een behandeling of advies.

 

 

Telefoon:+32 (0)475/80.47.90

E-mail:     nico@pijncoach.be


Praktijkadressen:

- De Terlinestraat 10, 8600 Keiem-Diksmuide

- Kinepraktijk De Waterkant:

Pieter Deswartelaan 33A/003, 8620 Nieuwpoort-Stad

International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology


Onze vereniging voor verpreiding, opleiding en ondersteuning van therapeuten.


Klik op het logo om onze site te bezoeken.


Do you need an urgent assistance?