Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching: waarom en wat?

Chronisch persisterende, wijd verspreide pijn gaat niet alleen gepaard met fysische symptomen maar ook psycho-emotionele stoornissen.

De verklaring hiervoor is te vinden in de overprikkeling en desoriëntatie in het limbisch systeem. Zie de figuur rechts.

Dit is een verzameling van hersencentra met diverse functies zoals:

- emotionele impulsen zoals angst en stress,

- hormonale functies met o.a. het regelen van stresshormonen in ons lichaam,

- geheugen en leerprocessen,

- fijnsturing en coördinatie van beweging,

- spijsverteringsprocessen

- slaap/waakregeling

- concentratie.

 

De pijnwetenschap toont aan dat het precies deze centra zijn waarin de pijn zich als het ware installeert

in een vicieuze cirkel. Daardoor worden alle opgesomde functies stilaan verstoord.

Kleine prikkelingen uit het lichaam of emoties kunnen dit pijncircuit doen opflakkeren.

Al die centra gaan zich in het verloop van de tijd heroriënteren. De normale linken tussen die zenuwcentra

worden stilaan vervangen door abnormale linken.

 

 

Maar er is gelukkig altijd een weg terug. Het zenuwstelsel is enorm plastisch.

Dit wil zeggen: zenuwlinken kunnen afgebroken worden en nieuwe kunnen opgebouwd worden.

Je kan dus de verstoorde circuits in het limbisch systeem opnieuw conditioneren en "hertrainen" naar een meer normale staat.

Daarvoor kan je de cortex-functies gebruiken. Rond het limbisch systeem liggen de cortex- of hersenschorsdelen. Stimulatie van deze delen heeft een normalizerende en dempende invloed op het limbisch systeem.

Op de figuur zie je grofweg waartoe de hersenschorsdelen dienen. Elk van die onderdelen is geschikt als "hertraining" voor je limbisch systeem. Postief denken bijvoorbeeld, of doelgericht bewegen, luisteren naar favoriete muziek of kijken naar aangename dingen.

Vermits in het limbisch systeem ook spijsveteringsprocessen en hormonen geregeld worden is er nauwe relatie tussen stoornissen in het spijsverteringsstelsel en chronische pijn.

Ingrijpen op voeding en ondersteuning met voedingssupplementen kan dus ook een grote invloed hebben op het bijsturen van het limbisch systeem.

 

De begeleiding en de coaching die ik aanbied is vooral gericht op:

1. Het uitleggen van je pijn.

 Ik probeer zo goed mogelijk duidelijk te maken wat er zich precies afpseelt in het lichaam en het zenuwstelsel. Wetenschappelijke studies tonen aan dat indien de patiënt zijn pijn begrijpt, de intensiteit al met 20% spontaan kan afnemen.

2. Heropbouw van beweging en fysieke conditie.

Dit blijft niet beperkt tot fietsen, lopen, wandelen maar bevat ook andere specifieke bewegingstherapieën zoals spiegeltherapie, lateralisatietherapie en andere....

3. Begeleiding in het omgaan met en vermijden van pijnimpulsen.

4. Adviezen omtrent voeding en voedingssupllementen.

 

Opmerking.

Chronisch persisterende pijn vraagt een multidisciplinaire aanpak. De medische ondersteuning door de arts(en) blijft daarbij centraal.

Andere hulp zoals psychotherapie, meditatie, relaxatie kan ook een belangrijke rol spelen.

In onderling overleg zal ik ook hier wijzen op de mogelijkheden en helpen bij het zoeken naar de juiste personen.


Telefoon: 0475/80.47.90

E-mail:     nico@pijncoach.be


Praktijkadressen:

- De Terlinestraat 10, 8600 Keiem-Diksmuide

- Kinepraktijk De Waterkant:

Pieter Deswartelaan 33A/003, 8620 Nieuwpoort-Stad

Elisalaan 24, 8620 Nieuwpoort-Bad

International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology


Onze vereniging voor verpreiding, opleiding en ondersteuning van therapeuten.


Klik op het logo om onze site te bezoeken.