Begrijp de pijn

De pijn uitgelegd in 4 pijlers.

 

Overbelastingen, kwetsuren of disfuncties worden door bepaalde zenuwen  geregistreerd en naar het ruggenmerg gevoerd.

 

Pijler 1. Schade-prikels uit het bewegingsstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit

              het "somatisch zenuwstelsel"

 

Pijler 2. Schade-prikkels uit het orgaanstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit het

             "autonome zenuwstelsel"

 

Pijler 3. Alle prikkels van pijler 1 en 2 worden in het ruggenmerg samengevoegd en door

             opstijgende zenuwbanen naar bepaalde hersencentra gevoerd.

             Ruggenmerg en hersenen vormen samen het "centrale zenuwstelsel".

 

Pijler 4. Midden in de hersenen ligt een gebied (limbisch systeem) waarinj de

             binnenkomende prikkels "getoetst" worden aan emoties, stressfactoren

             leerprocessen, omgevingsfactoren enz...Al die factoren kunnen de

             prikkeloverdracht versterken of afdempen.

 

 

 

 

De communicatie tussen de zenuwen uit de vier pijlers gebeurt door chemische stoffen of

"neurotransmitters". Bepaalde neurotransmitters werken heel stimulerend, terwijl anderen heel dempend werken. Bovendien kan dat alles nog beïnvloed worden door hormonen uit de bloedsomloop die ook weer de signalen kunnen versterken of dempen.

 

Het eindresultaat hangt dus af van het totaal aanwezige stimuilerende of dempende neurotransmittors en hormonen in het centrale zenuwstelsel. Het is dus niet zozeer de aard van de schade in pijler 1 en 2, dan wel de algemene staat van het zenuwstelsel die de intensiteit en de duur van de pijn bepalen. 

 

Wanneer en hoe ontstaat pijn en in welke mate wordt de ernst van de pijn bepaald?

Alle signalen uit het lichaam, emoties, leerprocessen, omgevingsfactoren en zoveel meer worden in de hersenen verwerkt door een samenspel van neuronen die zich met elkaar verbinden.

Een "pijncircuit" ontstaat als de diverse hersencentra besluiten dat der een bedreiging is, een gevaar. Dat pijncircuit kan op zijn beurt versterkt of afgewakt worden.

Een angstcircuit (b.v. angst om te bewegen bij rugpijn) boven op het pijncircuit zal de pijn versterken.

Een motivatie-circuit (b.v: dit is niet erg, ik moet voortdoen) kan het pijncircuit afzwakken.

Het brein beslist dus, onafhankelijk van de ernst van de schade, hoe ernstig de pijn zal zijn.

Pijn is dus eerder te beschouwen als een "bevriend" signaal, een beschermingsfactor.

Hoe groot die beschermingsfactor zal zijn hangt af emoties, geheugen en leerprocessen.

Als bij een simpele afwijking de persoon angst wordt ingepraat om nog te bewegen of als hij te horen krijgt van de arts dat deze afwijking tot ernstige schade kan lijden dan kan dat de ernst van de pijn ernstig versterken.

Pijnbeheersing start dus met het afbouwen van versterkende circuits in het brein zoals afbouwen van angst, opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen, trainen enz...


Telefoon: 0475/80.47.90

E-mail:    nico@pijncoach.be


Praktijkadressen:

- De Terlinestraat 10, 8600 Keiem-Diksmuide

- Kinepraktijk De Waterkant:

Pieter Deswartelaan 33A/003, 8620 Nieuwpoort-Stad

Elisalaan 24, 8620 Nieuwpoort-Bad

International Association for Manual Neurotherapy and Nerve Reflexology


Onze vereniging voor verpreiding, opleiding en ondersteuning van therapeuten.


Klik op het logo om onze site te bezoeken.